Rentanormen: duidelijke, objectieve maatstaf voor te vergoeden schade

Renta Content

Hoe zorgvuldig u ook omspringt met uw leaseauto, het is normaal dat die op het eind van de looptijd van uw contract beperkte schade of slijtage vertoont. Enkel voor abnormale schade wordt een vergoeding gevraagd. Maar wat valt daaronder? Om elke betwisting te vermijden, volgen we voor de bepaling ervan de RENTA-normen.

Wat zijn de RENTA-normen?

Deze normen vormen de evaluatiecriteria voor de vaststelling van de staat waarin een voertuig zich bevindt bij afloop van een leasecontract. Ze beschrijven vormen van gebruiksschade en slijtage die we als abnormaal beschouwen en die u als leasenemer zelf moet vergoeden. De normen zijn opgesteld door de Belgische Beroepsvereniging van Voertuigenverhuurders (RENTA).

Bij de evaluatie volgens de normen wordt in bepaalde gevallen rekening gehouden met de leeftijd en de kilometrage van het betrokken voertuig.

Belangrijk: Belfius Auto Lease hanteert de RENTA-normen zoals die golden in 2015.

Waarom hanteren we deze normen?

Hiermee willen we elke betwisting van schade op voorhand uitsluiten. De leasenemer weet op voorhand perfect welke schade hij zelf moet vergoeden, en kan een intern reglement opstellen om die zo veel mogelijk te voorkomen.

Raadpleeg de RENTA-normen

Download de handleiding Schade einde contract (Personenwagens / Bestelwagens), met daarin een beschrijving van de RENTA-normen (telkens met een foto van een voorbeeld) en een evaluatiesysteem. Het document is niet exhaustief en beschrijft dus niet elke mogelijke situatie of soort schade.