Hoe lang is uw offerte geldig?

Ons aanbod blijft gelden zolang de marktprijs van de wagen, de verzekeringspremies, de taksen, de abonnementsgelden en de intrestvoeten niet wijzigen.