Wat gebeurt er als ik met een leaseauto meer kilometers afleg dan verwacht?

  • Als blijkt dat het werkelijk afgelegde aantal kilometers meer dan 10 % hoger ligt dan het verwachte aantal, herrekenen wij uw huurprijs met terugwerkende kracht. Zo blijft uw autobudget beheersbaar.
  • Om belangrijke afwijkingen tijdig op te sporen, vergelijken we het werkelijk afgelegde aantal kilometers minstens jaarlijks met het verwachte.