Welke procedures zijn er voor de betaling van boetes en parkeerretributies?

  • Bij een verkeersovertreding ontvangt Belfius Auto Lease de bekeuring. Die sturen wij onmiddellijk terug naar de verbaliserende instantie met een begeleidend schrijven waarin wij de naam, adresgegevens en contactpersoon van uw bedrijf opgeven.
  • Bij een retributie (parkeerboete) ontvangt Belfius Auto Lease de bekeuring. Die sturen wij onmiddellijk naar de klant/bestuurder met de vraag om deze te betalen.
  • Bij een (parkeer)boete vindt er eerst een informatie-uitwisseling plaats tussen Belfius Auto Lease en de politiediensten. We geven de naam, adresgegevens en contactpersoon van uw bedrijf door. Daarna sturen de politiediensten u de bekeuring of de boete, ter betaling.
  • Ook bij een parkeerretributie komt de melding eerst bij Belfius Auto Lease terecht, maar dient u de retributie te betalen. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet, om bijkomende kosten zo veel mogelijk te vermijden.