1. Home
  2. Producten & Diensten
  3. Open/geslotenboeksysteem

Open/geslotenboeksysteem: betaal nooit meer dan nodig

Book Content

Als u bij ons leaset, betaalt u standaard volgens het geslotenboeksysteem: uw maandelijkse huurbedrag is gebaseerd op een schatting van onze kosten voor uw wagenpark. Interessanter is echter het openboeksysteem, waarbij u nooit meer dan de werkelijke kosten betaalt. Als u dat wenst, stappen wij er gratis op over.

Wat houdt het openboeksysteem in?

Elke maand betaalt u een vast huurbedrag, gebaseerd op een schatting van onze toekomstige kosten voor uw wagenpark. Telkens als een huurcontract van een voertuig is afgelopen, maken we een afrekening waarbij we nauwkeurig de volgende zaken vergelijken:

  • Uw betaalde bedragen met de som van de werkelijke variabele kosten en de vergoeding voor onze geleverde diensten.
  • De geschatte restwaarde met de prijs die wij voor het voertuig hebben gekregen.

Op het einde van elk kalenderjaar volgt een eindafrekening voor alle voertuigen waarvan het huurcontract dat jaar is afgelopen, als:

  • Het wagenpark minstens 5 voertuigen telt op het moment van de eindafrekening.
  • Er minimaal 3 huurcontracten zijn afgelopen in het voorbije kalenderjaar.

Welke voordelen biedt het openboeksysteem?

  • U krijgt terug wat u te veel hebt betaald als de eindafrekening een positief saldo heeft. Dat komt voor wanneer we bepaalde kosten te hoog of restwaarden te laag hebben geschat. U betaalt dus nooit meer dan de werkelijke kosten en onze vergoeding.
  • Als uw betalingen de reële kosten niet volledig dekken, dan moet u het verschil niet bijpassen. Wij hebben het huurbedrag immers bepaald, en het lag vast.

Wat houdt het geslotenboeksysteem in?

Bij dit standaardsysteem volgt na afloop van het huurcontract geen vergelijking meer tussen de betaalde bedragen en de werkelijke kosten. Alleen de meer of minder afgelegde kilometers worden afgerekend. U betaalt mogelijk te veel, omdat uw huurbedrag gebaseerd is op een schatting van de kosten, en niet de werkelijke.

Enkele algemene opmerkingen

  • Bij het openboeksysteem liggen de huurbedragen iets hoger dan bij het geslotenboeksysteem.
  • Als u huurbedragen te laat betaalt, bent u – ongeacht het systeem – nalatigheidsintresten verschuldigd.