Wat als ik mijn boete niet betaal?

  • Herinneringen worden verstuurd naar de klant/bestuurder die de bijkomende kosten zal ten laste moeten nemen.
  • De wetgeving betreffende parkeerretributies (wat niet hetzelfde is als een parkeerboete van de politiediensten) is sinds juli 2009 gewijzigd, de parkeerbedrijven kunnen rechtstreeks de betaling opeisen van de eigenaar van de wagen, in caso, Belfius Auto Lease.
  • Conform art. 6 van de Algemene Voorwaarden van het raamcontract, zal Belfius Auto Lease alle verantwoordelijkheid van betaling van boetes en retributies afwenden op de bestuurder (en in tweede orde de leasingnemer).
  • Belfius Auto Lease fungeert nog steeds, voor boetes en voor retributies (parkeerboete), als een doorgeefluik. Indien de klant (leasingnemer) of zijn/haar bestuurder alsnog de retributie betwist of weigert te betalen, dan zien wij ons wettelijk verplicht, de aangerekende sommen te betalen met een verhoging van 12€ administratiekosten. Bij betwisting kan de bestuurder zelfs een beroep doen op onze juridische dienst om hem bij te staan bij de rechtspleging bij de rechtbanken (indien nodig en indien de leasingnemer een BA verzekering bij Belfius Auto Lease heeft onderschreven in het leasingcontract).