Wat als ik vergeet mijn verkeersboete, parkeerboete of parkeerretributie te betalen?

U zult als leasingnemer of bestuurder vooralsnog de verkeersboete, parkeerboete of parkeerretributie moeten betalen, plus 12 euro administratiekosten.

  • Hoe wordt de betaling gevorderd?
    Als het om een boete gaat, krijgt u een of meerdere herinneringen van de uitschrijver. Betreft het een parkeerretributie? Dan kan het parkeerbedrijf de betaling rechtstreeks bij de eigenaar van de wagen vorderen: bij Belfius Auto Lease dus (dit is mogelijk sinds de wetgeving inzake parkeerretributies in juli 2009 is gewijzigd). Maar wij leggen de verantwoordelijkheid voor de betaling van een boete of retributie volledig bij de bestuurder (en in tweede orde bij de leasingnemer), conform art. 6 uit de Algemene Voorwaarden van ons raamcontract. We fungeren enkel als doorgeefluik voor boetes en parkeerretributies.
  • Juridische bijstand bij betwisting
    Bij betwisting kan de bestuurder een beroep doen op onze juridische dienst voor rechtsbijstand. De leasingnemer dient wel een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te hebben onderschreven in het leasingcontract.